woensdag 27 juni 2012

Hamas: portret en achtergronden.


Beschrijving
De Islamitische Verzetsbeweging Hamas werd in 1987 opgericht vanuit de Palestijnse afdeling van de pan-Arabische Moslim Broederschap en vormt formeel onderdeel van die organisatie. Het doel van Hamas is niet alleen de vernietiging van de staat Israël, maar ook het helpen realiseren van wereldwijde dominantie van de islam. Daarbij wordt de gewapende jihad als belangrijkste strijdmiddel gezien en het ondergaan van de martelaarsdood als meest verheven wens gekoesterd. Hamas is geen nationalistische organisatie die uit is op de vestiging van een onafhankelijke Palestijnse natiestaat. Het (oorspronkelijk West-Europese) concept van natiestaten is strijdig met de orthodox-islamitische opvattingen. Als zodanig is Hamas niet alleen een onverzoenlijke vijand van Israël, maar ook van andere natiestaten. Bijgevolg is de Moslim Broederschap in de meeste Arabische landen verboden. In zijn strijd tegen Israël bedient Hamas zich van theologische anti-Joodse argumenten die aan de Koran en de Hadith zijn ontleend, alsmede van rabiaat antisemitische denkbeelden die een Europese oorsprong hebben. 

Boekgegevens
Titel                Hamas: portret en achtergronden.
Auteur             Wim Kortenoeven
Uitgeverij        Aspekt
ISBN               9059113497

Bestel het boek online
http://www.uitgeverijaspekt.nl/boekdetail.php?id=9789059112940

Jerusalem Post